Home  |  Neem contact op
 
 
Akkerbouw

Het Landgoed De Princepeel is een landgoed met een rijke eeuwenoude historie, waarvan het ontstaan terug gaat naar de 11e eeuw. Midden jaren tachtig verwerft de familie Smits het 540 hectare metende landgoed en exploiteren zij er sindsdien meerdere activiteiten.
Het familiebedrijf Smits streeft naar continuïteit op de lange termijn en investeert en ontwikkelt steeds in duurzaam ondernemen en verliest daarbij de historische waarde van het landgoed niet uit het oog.

Op het akkerbouwbedrijf worden circa 10 verschillende gewassen verbouwd, waaronder diverse groenten en bloembollen. Deze gewassen worden niet alleen ingezet voor voedsel, maar ook voor diervoeder en voor bio-energie. Bovendien binden de akkerbouwgewassen ook nog eens veel CO2 en produceren ze veel zuurstof.
Het moderne machinepark, welke voor onze diverse activiteiten beschikbaar is zorgt voor een efficiënte,  prettige en veilige manier van werken.  Met onze gemotiveerde medewerkers worden de meeste werkzaamheden op het bedrijf in eigen beheer uitgevoerd. Daaronder ook het onderhoud van de houtopstanden, eigen wegen en sloten . Als familiebedrijf hecht Smits grote waarde aan betrokkenheid en loyaliteit van haar medewerkers. Korte lijnen, vakmanschap en continuïteit staan hoog in het vaandel bij de Smits bedrijven.
In de biogasinstallatie, worden meststoffen, akkerbouwproducten en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie vergist en omgezet in duurzame elektriciteit welke via een groene stroomleverancier aan vele duizenden  huishoudens in Nederland wordt geleverd. De op de eigen bedrijven geproduceerde mest en het digistaat uit de biogasinstallatie  wordt  op biologische wijze duurzaam verwerkt en afgezet als plantenvoeding ter vervanging van kunstmest.          
 

BV Landgoed de Princepeel 
Molenstraat 40
5446 PL Wanroij
Tel. +31 (0)485 47 62 30
info@smits-groep.nl

Varkenshouderij
Akkerbouw
Biogas

Kwaliflex
Landgoed Princepeel
Contact
Privacystatement

© Landgoed de Princepeel
is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
onder het nummer 16056044