Home  |  Neem contact op
 
 
Biogas

Onderdeel van ons streven naar het duurzaam ondernemen is de op ons Landgoed De Princepeel centraal gelegen biogasinstallatie, van waaruit wij onder andere uit mest groene stroom produceren te behoeve van het landelijke stroomnetwerk.
Vergisting/covergisting is een natuurlijk afbraakproces waarbij onder geconditioneerde omstandighedenbiogas vrijkomt. Het gewonnen biogas wordt in een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK)omgezet in duurzame elektriciteit welke via een groene stroomleverancier aan vele duizenden huishoudens in Nederland wordt geleverd.

In onze vergistinginstallatie gebruiken wij een  mengsel van mest vanuit onze eigen varkenshouderij, akkerbouwproducten en organische restproducten van de levensmiddelenindustrie. Voor deze installatie beschikken wij over de VWA , categorie 3 erkenning. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid ook dierlijk eiwit houdende producten (zoals uitgepakte levensmiddelen, zuivel etc.) te verwerken tot biogas en plantenvoeding. Ons zusterbedrijf Kwaliflex BV is een belangrijke verwerker en leverancier van de grondstoffen aan onze biovergistingsinstallatie. De op de eigen bedrijven geproduceerde mest en het digistaat uit de biogasinstallatie wordt op biologische wijze duurzaam verwerkt en afgezet als plantenvoeding ter vervanging van kunstmest.


         
 

BV Landgoed de Princepeel 
Molenstraat 40
5446 PL Wanroij
Tel. +31 (0)485 47 62 30
info@smits-groep.nl

Varkenshouderij
Akkerbouw
Biogas

Kwaliflex
Landgoed Princepeel
Contact
Privacystatement

© Landgoed de Princepeel
is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
onder het nummer 16056044